Hjärnan och själen

Med en helt och hållet materialistisk världsbild är det svårt att göra själen rättvisa. Det är också frestande att reducera Gud till någon form av hjärnspöke – en produkt av de impulser som kontinuerligt strömmar genom våra hjärnor. Men det finns också fenomen här som öppnar upp för Guds existens.

Välj artikel:

Är tron på Gud något medfött?

Är tron på Gud något medfött?

Om Gud verkligen finns, vore det inte logiskt att vi naturligt trodde på honom? Om vi antar att denna fråga är rimlig skulle barns naturliga tendens att tro på Gud (eller gudar) kunna ses som ett stöd för Guds existens. Nyateister så som Richard Dawkins har tidigare...

Är Gud ett hjärnspöke?

Är Gud ett hjärnspöke?

Är Gud bara något som vi människor har inbillat oss? Det må vara omedvetet och oavsiktligt, men fortfarande – är Gud ett mänskligt påhitt? Det finns ett experiment där människor säger sig ha fått övernaturliga upplevelser när de haft på sig en hjälm. En majoritet ska...