Myter om vetenskap och tro:

Myter om den kristna trons relation till vetenskap

Trodde medeltidens kristna att jorden var platt? Torterades och fängslades Galileo? Brändes Bruno på bål för sin vetenskapliga uppfattning? Har kyrkan och vetenskapen präglats av konflikt? Svaret på alla dessa (och många andra liknande frågor) är ett nej. Den populära...

Myten att vetenskap och kristen tro har befunnit sig i ständig konflikt

Myten säger: Kristen tro och vetenskap är som olja och vatten. De kan omöjligen förenas. Därför har den kristna kyrkan alltid förföljt vetenskapsmän och motarbetat vetenskap och förnuft. ”God vetenskap är, i motsats till vad som ibland påstås, oförenlig med de flesta...

Myten att den tidiga kyrkan motarbetade sin tids vetenskap

Myten säger: Den tidiga kyrkan (från cirka 100-400 e Kr) hindrade vetenskapens utveckling genom att vara alltför världsfrånvänd och ”andlig”. Detta ledde också till att man ibland förföljde och dödade personer som sysslade med antik vetenskap. Det främsta exemplet på...

Myten om medeltiden som ”de mörka århundradena”

Myten säger: Medeltiden, så präglad av den dogmatiska kristna tron, var en mörk period i Europas och världens historia. Ljuset kom med renässansen och framför allt 1700-talets upplysningsperiod som gjorde slut på det kristet färgade mörkret. Variationer på det här...

Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Myten säger: På grund av att Galileo hävdade att Kopernikus hade rätt om att jorden rör sig runt solen (och inte tvärtom) blev Galileo förföljd, ställd inför rätta, dömd till fängelse och utsatt för tortyr. Detta illustrerar motsättningen mellan vetenskapligt tänkande...

Fördjupning: Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Konflikten mellan Galileo Galilei och Katolska kyrkan har kommit att betraktas som ett tydligt exempel på kyrkans anti-intellektuella och anti-vetenskapliga hållning genom historien, och har därför ansetts illustrera en djupgående konflikt mellan vetenskap och kristen...

Myten att kyrkan var pådrivande i häxprocesserna

Myten säger: Tidigare seklers häxprocesser var ett tecken på hur den intoleranta och förnuftsbefriade kyrkan ville trygga sin makt och urskillningslöst avrättade ett antal oskyldiga kvinnor. ”Kyrkan förde en skoningslös kamp mot trolldom. Under 1400-talet uppkom flera...

Myten om den medeltida akademin

Var antalet änglar på ett knappnålshuvud en viktig akademisk fråga bland medeltidens lärda kristna? Myten säger: När kyrkan hade kontroll över universiteten på medeltiden diskuterade de lärda återkommande frågan om hur många änglar som får rum på ett knappnålshuvud,...

Myten att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt

Myten säger: Under den ”mörka medeltiden” trodde folk att jorden var platt. Kyrkans män varnade Columbus för att hans skepp skulle ”falla över kanten” när han seglade till Indien bakvägen, alltså västerut i stället för den vanliga vägen österut.

“I och med romarrikets fall och den mörka medeltidens inträde, föll geografin som vetenskap in i vinterdvala … En bokstavlig bibeltolkning jämte kyrkofädernas obevekliga trångsynthet ledde till teorin att jorden var platt med Jerusalem i centrum …”[1]

”Jorden som en tredelad, på vatten flytande skiva är en föreställning som härskade under antiken och som övertogs av medeltidens människor.”[2]

“Till en början mötte Columbus mycket motstånd. Skeppen skulle falla över jordkanten, förklarade experterna.”[3]

Men sanningen är att: Alla viktiga grekiska tänkare, inklusive Aristoteles (384–322 f Kr), hävdade att jorden var rund. Detsamma gällde romerska tänkare som Plinius den äldre (23–79 e Kr) och kyrkofäder som Augustinus (354–430 e Kr), Hieronymus (ca 347–420 e Kr) och Ambrosius (340–397 e Kr). Även medeltida tänkare, exempelvis Thomas av Aquino (ca 1225–1274), visste att jorden var rund.

Man har endast hittat två antika författare som hävdade att jorden var platt, nämligen Lactantius (300-talet) och Cosmas (500-talet). Dessa var dock rätt perifera i sammanhanget och påverkade varken kyrkans syn på saken eller den överväldigande majoriteten av tänkare och skribenter som från romarrikets fall fram till Columbus dagar skrev om jordens form.

Kyrkans män varnade visserligen Columbus, men inte för att ”falla över kanten” utan för att Columbus beräkningar om jordens storlek var fel. De hävdade att jorden är större än vad Columbus trodde och att det därför skulle ta längre tid att segla till Indien än vad Columbus räknade med. Och de hade rätt. Hade Columbus inte upptäckt en ny kontinent på vägen, hade han och hans män förmodligen törstat och svultit ihjäl eftersom de inte hade tillräckligt med vatten och proviant för en så lång resa.[4]

Mats Selander

PS. Vill du läsa mer om detta? På svenska kan vi i så fall tipsa om denna artikel av Henrik Höjer i Forskning & Framsteg nr 5/2005.

[1] Boise Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance (1955). Citerat i Lesley B Cormack, “That the Medieval Christians Taught that the Earth was Flat” i Ronald L. Numbers (red), Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion (Cambridge: Harvard University Press 2010), s 28.

[2] Sture Linnér, Europas födelse (Stockholm: Natur & Kultur 1991).

[3] Leif Dannert & Waldermar Lendin, Världshistorien för realskolan (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1951), s 156.

[4] Lesley B Cormack, “That Medieval Christians Taught that the Earth was Flat”, s 28–34.

Våra mest lästa artiklar