Biologisk evolution IX: Människans ursprung

Biologisk evolution IX: Människans ursprung

Människans ursprung – en inledning ”Det finns nu tonvis av hominid-fossil i muséer runt om i världen som stödjer vad vi idag vet om människans evolution. Det mönster som utkristalliserar sig från denna omfattande mängd av handfast evidens är i överensstämmelse med...