Bakgrund

Flera rapporter pekar på utbredda fördomar och missförstånd om relationen mellan vetenskap och tro. I skolan har kristna elever fått höra från lärare att ”de smarta tror på forskning och de dumma tror på Gud”. Liknande tongångar dyker upp i högskolevärlden och på arbetsplatser runtom i vårt land.

Samtidigt vet vi att en betydande del av världens vetenskapsmän är kristna. Faktum är att en majoritet av de mest framstående forskarna under den vetenskapliga revolutionen trodde på Gud. Många skulle därför hävda att den kristna tron är en förutsättning för den moderna vetenskapens framväxt – inte dess fiende.

På den här sidan har vi samlat material som på olika sätt förklarar denna positiva relation. Vi går till rätta med ett antal myter om vetenskap och tro och vi visar på olika sätt som man som troende kan nalkas till exempel Bibelns skapelseberättelse och evolutionsteorin. I frågor där även bibeltroende kristna kommer till olika slutsatser har vi gjort valet att synliggöra alternativen snarare än att låsa oss vid en enda tolkning.

Vår ambition är att hålla en sådan nivå på materialet att du ska kunna tillgodogöra dig det oavsett om du kallar dig troende, tvivlare eller ateist. Lite mer avancerade texter är märkta med . Vi vill också uppmuntra dig att höra av dig om du finner något faktafel på sidan, då vi är måna om ett både tillförlitligt och stringent innehåll.