Om oss

Vetenskap och tro är gemensamt framtagen av Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), Apologia – Centrum för kristen apologetik, Claphaminsitutet och Svenska Apologetiksällskapet. Artiklarna är oftast – men inte alltid – skrivna av personer med koppling till dessa fyra organisationer, och redaktionen består av Olof Edsinger, Per Ewert, Sebastian Ibstedt och Mats Selander. Huvudman för projektet är SEA, som därmed också är sidans ansvarige utgivare.

På våra respektive hemsidor kan du läsa mer om vilka vi är och vad vi gör, men en kortfattad presentation av huvudmännen kan se ut så här:

Svenska Evangeliska Alliansen är en ekumenisk organisation som på Lausannedeklarationens grund vill bygga relationer mellan evangeliska kristna, ta fram resurser kring strategiska ämnen och vara en röst i det offentliga rummet. Detta sker genom seminarier, konferenser, debattartiklar, bokproduktion med mera. Särskilt aktivt jobbar vi med frågor som: Evangelisk identitet, Kristen tro och andra religioner, Mission och evangelisation, Människovärdet, Religions-, yttrande- och samvetsfrihet samt Äktenskap och familj.

Apologia är en nationell och internationell resurs för församlingar, organisationer och kristna utbildningar med fokus på den kristna trons försvar. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa församlingar att bygga en apologetisk kultur, att identifiera nästa generation av offentliga apologeter samt att erbjuda övertygande presentationer av kristen tro. Kopplat till Apologia finns även ett förlag med apologetisk bokutgivning av hög kvalitet.

Claphaminstitutet är Sveriges ledande kristna tankesmedja, med skrivande Fellows från hela samfundsgeografin och från alla samhällsområden. Nästan varje vecka gör vi någon form av avtryck i den offentliga debatten och vi tar regelbundet fram resurser och rapporter på strategiskt viktiga områden.

Tillsammans med ytterligare ett antal organisationer finns SEA, Apologia och Claphaminstitutet även med som arrangörer av konferensen Uppdrag: Guds rike – en årlig mötesplats för ledare och andra kristna som längtar efter att se Guds rike göra ett avtryck i sin samtid.