Välkommen!

På den här sidan har vi samlat material som beskriver den kristna trons relation till modern vetenskap. Alltför ofta har en bild förmedlats av vetenskap och tro som varandras fiender. Vi menar snarare att kristen tro har lagt grunden för den moderna vetenskapen och att vetenskap och tro kompletterar varandra.
Läs vidare och bilda dig en egen uppfattning!

Välj tema:

Tro och vetande

Vetenskapens kristna rötter

Myter om vetenskap och tro

Bibeln och vetenskapen

Naturvetenskap och kristen tro

Skapelse och evolution

Tveksamheter i svenska läromedel

Hjärnan och själen

Nyfiken på kristen tro?

Artikeltaggar