Biologisk evolution V: Organismers anpassningsförmåga

Biologisk evolution V: Organismers anpassningsförmåga

Härnäst kommer: Organismers anpassningsförmåga. När två organismer lever geografiskt åtskilda miljöer med likartat klimat eller äter liknande föda så utvecklar de liknande egenskaper. När miljön förändras kan de ibland anpassa sig mycket snabbt, som till exempel...
Biologisk evolution V: Organismers anpassningsförmåga

Biologisk evolution VIII: Evolutionens mekanismer

Härefter följer rubriken ”Evolutionens mekanismer”. Här rekapitulerar författarna vad som beskrevs i det femte kapitlet om mutationer som den variationsskapande mekanismen och fokuserar sedan på selektionen. Författarna har valt att skapa en rubrik som...