Gå en Alphakurs!

Gå en Alphakurs!

Vill du få möjligheten att på egen hand utforska den kristna tron? I så fall rekommenderar vi att du går en Alphakurs! Alpha finns tillgänglig i lokala kristna församlingar över hela Sverige – i många fall även online. För mer info, gå in...
Introduktion läromedelsgranskning

Introduktion läromedelsgranskning

I en tid där internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet erbjuder ett sammelsurium av fakta och faktoider, vetenskap och pseudovetenskap, välbelagda teorier och konspirationsteorier, brukar skolans läromedel ses som en garant för sanning och objektivitet....
Livets uppkomst I: Spira Biologi 1 (Liber förlag)

Livets uppkomst I: Spira Biologi 1 (Liber förlag)

Lärobokens författare inleder avsnittet med att konstatera att ”alla fakta om levande organismers kemiska uppbyggnad tyder på ett gemensamt ursprung”. Man konstaterar att allt levande också har ”ett gemensamt språk” och att informationsbärande molekyler som kan...
Livets uppkomst II: Synpunkt Naturkunskap 2 (Gleerups förlag)

Livets uppkomst II: Synpunkt Naturkunskap 2 (Gleerups förlag)

Även naturkunskapsbokens författare refererar till ovanstående förmodade sammansättning av jordens uratmosfär och till Millers experiment (dock utan att nämna honom vid namn). Dessutom refererar man till den grunda lerpöl som Charles Darwin tänkte sig var den miljö...
Livets uppkomst I: Spira Biologi 1 (Liber förlag)

Kommentarer och analys

Några uttalanden som görs i de båda lärobokstexterna ska i det följande belysas lite närmare: Alla kemiska fakta tyder på ett gemensamt ursprung Förhållandena på den tidiga jorden, i synnerhet dess förmodade ”uratmosfär” Stanley Millers experiment Uttalandet att...