Biologisk evolution IV: Tecken på evolution

Biologisk evolution IV: Tecken på evolution

Nästa huvudavsnitt har rubriken ”Tecken på evolution” med ett antal underrubriker. Den första är: Fossil. Författarna förklarar att fossil som regel bildas genom att ”den döda organismen har packats in i slam, som sedan hårdnat så att så att också organismen har...
Biologisk evolution IV: Tecken på evolution

Biologisk evolution VII: Livets historia

Nästa huvudavdelning i bokens evolutionskapitel har rubriken ”Livets historia”. Här ger författarna en kronologisk genomgång av livets evolutionära historia på jorden så som den populärt brukar framställas. Man beskriver hur livet uppkom i form av enkla...