Är tron på Gud något medfött?

Är tron på Gud något medfött?

Om Gud verkligen finns, vore det inte logiskt att vi naturligt trodde på honom? Om vi antar att denna fråga är rimlig skulle barns naturliga tendens att tro på Gud (eller gudar) kunna ses som ett stöd för Guds existens. Nyateister så som Richard Dawkins har tidigare...
Är Gud ett hjärnspöke?

Är Gud ett hjärnspöke?

Är Gud bara något som vi människor har inbillat oss? Det må vara omedvetet och oavsiktligt, men fortfarande – är Gud ett mänskligt påhitt? Det finns ett experiment där människor säger sig ha fått övernaturliga upplevelser när de haft på sig en hjälm. En majoritet ska...
Evolutionära förklaringar till religion

Evolutionära förklaringar till religion

Hur uppstod religion? Var det en gud som nådde ner till oss människor eller var det bara psykologiska och sociala faktorer som fick människor att börja tro på en eller flera gudar för att därefter forma religioner? Inom religionspsykologi och evolutionär psykologi...