Myter om vetenskap och tro:

Myter om den kristna trons relation till vetenskap

Trodde medeltidens kristna att jorden var platt? Torterades och fängslades Galileo? Brändes Bruno på bål för sin vetenskapliga uppfattning? Har kyrkan och vetenskapen präglats av konflikt? Svaret på alla dessa (och många andra liknande frågor) är ett nej. Den populära...

Myten att den tidiga kyrkan motarbetade sin tids vetenskap

Myten säger: Den tidiga kyrkan (från cirka 100-400 e Kr) hindrade vetenskapens utveckling genom att vara alltför världsfrånvänd och ”andlig”. Detta ledde också till att man ibland förföljde och dödade personer som sysslade med antik vetenskap. Det främsta exemplet på...

Myten att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt

Myten säger: Under den ”mörka medeltiden” trodde folk att jorden var platt. Kyrkans män varnade Columbus för att hans skepp skulle ”falla över kanten” när han seglade till Indien bakvägen, alltså västerut i stället för den vanliga vägen österut. “I och med romarrikets...

Myten om medeltiden som ”de mörka århundradena”

Myten säger: Medeltiden, så präglad av den dogmatiska kristna tron, var en mörk period i Europas och världens historia. Ljuset kom med renässansen och framför allt 1700-talets upplysningsperiod som gjorde slut på det kristet färgade mörkret. Variationer på det här...

Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Myten säger: På grund av att Galileo hävdade att Kopernikus hade rätt om att jorden rör sig runt solen (och inte tvärtom) blev Galileo förföljd, ställd inför rätta, dömd till fängelse och utsatt för tortyr. Detta illustrerar motsättningen mellan vetenskapligt tänkande...

Fördjupning: Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Konflikten mellan Galileo Galilei och Katolska kyrkan har kommit att betraktas som ett tydligt exempel på kyrkans anti-intellektuella och anti-vetenskapliga hållning genom historien, och har därför ansetts illustrera en djupgående konflikt mellan vetenskap och kristen...

Myten att kyrkan var pådrivande i häxprocesserna

Myten säger: Tidigare seklers häxprocesser var ett tecken på hur den intoleranta och förnuftsbefriade kyrkan ville trygga sin makt och urskillningslöst avrättade ett antal oskyldiga kvinnor. ”Kyrkan förde en skoningslös kamp mot trolldom. Under 1400-talet uppkom flera...

Myten om den medeltida akademin

Var antalet änglar på ett knappnålshuvud en viktig akademisk fråga bland medeltidens lärda kristna? Myten säger: När kyrkan hade kontroll över universiteten på medeltiden diskuterade de lärda återkommande frågan om hur många änglar som får rum på ett knappnålshuvud,...

Myten att vetenskap och kristen tro har befunnit sig i ständig konflikt

Myten säger: Kristen tro och vetenskap är som olja och vatten. De kan omöjligen förenas. Därför har den kristna kyrkan alltid förföljt vetenskapsmän och motarbetat vetenskap och förnuft.

”God vetenskap är, i motsats till vad som ibland påstås, oförenlig med de flesta religiösa föreställningar.”[1]

”Då [på 1600-talet] började den långvariga kampen mellan naturvetenskapen och [de katolska] dogmerna …”[2]

”Trots den senkomna ursäkten [från påve Johannes Paulus II år 1992] framstår tvisten mellan Galilei och kyrkan fortfarande som en av de främsta symbolerna för konflikten mellan tro och förnuft, religion och vetenskap.”[3]

Men sanningen är att: Kristen tro och vetenskap inte har legat i krig med varandra genom historien. Relationen är komplicerad och har många sidor. Men kristen tro har överlag haft en starkt positiv inverkan på den vetenskapliga utvecklingen. Vissa forskare hävdar med bestämdhet att modern vetenskap inte hade uppstått utan kristen tro. Andra hävdar att det förmodligen förhåller sig så. De är överens om att den historiska relationen mellan kristen tro och vetenskap inte ska ses som ett ”krig” eller en ”konflikt”.

”Den största myten i historien om förhållandet mellan vetenskap och religion är att de har varit i ständigt konflikt med varandra.”[4]

”Trots att det har utvecklats en samsyn bland forskare att vetenskap och kristen tro inte har befunnit sig i krig, vägrar konfliktscenariot att dö.”[5]

Mats Selander

[1] Christer Sturmark, Tro och vetande 2.0 (Nora: Nya Doxa, 2007), s 316.

[2] Bertrand Russell, Västerlandets filosofi (Stockholm: Natur och Kultur 1948; nytryck 1994), s 422.

[3] David Eliot Brody & Arnold R Brody, Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem (Stockholm: Månpocket 2004), s 59.

[4] Ronald L. Numbers (red), Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion (Cambridge: Harvard University Press 2010), s 1–2.

[5] David C. Lindberg & Ronald L. Numbers (red), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science (Oakland: University of California Press), s 6.

Våra mest lästa artiklar