Myter om vetenskap och tro:

Myter om den kristna trons relation till vetenskap

Trodde medeltidens kristna att jorden var platt? Torterades och fängslades Galileo? Brändes Bruno på bål för sin vetenskapliga uppfattning? Har kyrkan och vetenskapen präglats av konflikt? Svaret på alla dessa (och många andra liknande frågor) är ett nej. Den populära...

Myten att vetenskap och kristen tro har befunnit sig i ständig konflikt

Myten säger: Kristen tro och vetenskap är som olja och vatten. De kan omöjligen förenas. Därför har den kristna kyrkan alltid förföljt vetenskapsmän och motarbetat vetenskap och förnuft. ”God vetenskap är, i motsats till vad som ibland påstås, oförenlig med de flesta...

Myten att den tidiga kyrkan motarbetade sin tids vetenskap

Myten säger: Den tidiga kyrkan (från cirka 100-400 e Kr) hindrade vetenskapens utveckling genom att vara alltför världsfrånvänd och ”andlig”. Detta ledde också till att man ibland förföljde och dödade personer som sysslade med antik vetenskap. Det främsta exemplet på...

Myten att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt

Myten säger: Under den ”mörka medeltiden” trodde folk att jorden var platt. Kyrkans män varnade Columbus för att hans skepp skulle ”falla över kanten” när han seglade till Indien bakvägen, alltså västerut i stället för den vanliga vägen österut. “I och med romarrikets...

Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Myten säger: På grund av att Galileo hävdade att Kopernikus hade rätt om att jorden rör sig runt solen (och inte tvärtom) blev Galileo förföljd, ställd inför rätta, dömd till fängelse och utsatt för tortyr. Detta illustrerar motsättningen mellan vetenskapligt tänkande...

Fördjupning: Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Konflikten mellan Galileo Galilei och Katolska kyrkan har kommit att betraktas som ett tydligt exempel på kyrkans anti-intellektuella och anti-vetenskapliga hållning genom historien, och har därför ansetts illustrera en djupgående konflikt mellan vetenskap och kristen...

Myten att kyrkan var pådrivande i häxprocesserna

Myten säger: Tidigare seklers häxprocesser var ett tecken på hur den intoleranta och förnuftsbefriade kyrkan ville trygga sin makt och urskillningslöst avrättade ett antal oskyldiga kvinnor. ”Kyrkan förde en skoningslös kamp mot trolldom. Under 1400-talet uppkom flera...

Myten om den medeltida akademin

Var antalet änglar på ett knappnålshuvud en viktig akademisk fråga bland medeltidens lärda kristna? Myten säger: När kyrkan hade kontroll över universiteten på medeltiden diskuterade de lärda återkommande frågan om hur många änglar som får rum på ett knappnålshuvud,...

Myten om medeltiden som ”de mörka århundradena”

Myten säger: Medeltiden, så präglad av den dogmatiska kristna tron, var en mörk period i Europas och världens historia. Ljuset kom med renässansen och framför allt 1700-talets upplysningsperiod som gjorde slut på det kristet färgade mörkret.

Variationer på det här temat förekom hos många av den moderna tidens kristendomskritiska filosofer som David Hume, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant och Marquis de Sade. Den har återkommit bland många fler, även i vår egen tid.

Men sanningen är att: Den tidiga medeltiden, från Västroms fall i slutet av 400-talet till första halvan av 1000-talet, var tveklöst en mörk period i Europa. Städerna och ekonomin förföll, kungar lyckades sällan hålla makten över större områden någon längre tid, laglösheten tilltog, samtidigt som kulturen och läskunnigheten gick tillbaka. Denna tillbakagång sammanföll också med att den katolska kyrkan korrumperades och förföll, och därför inte kunde fungera som den sammanhållande grund för samhället som det romerska imperiet hade varit.

Men en vändning skulle komma. Under senare delen av 1000-talet reformerades den katolska kyrkan, och gjorde upp med många av sina tidigare missförhållanden. Universitet började grundas, vetenskapen växte till, städer och byggnadsverk växte fram över hela Europa och världsdelen fick ett odiskutabelt försprång över alla andra kontinenter. Allt detta skedde under och genom ett alltigenom kristen kultur.

Beskrivningen av ”den mörka medeltiden” är alltså en helt felaktig bild av den tusenåriga epoken som helhet. Däremot löpte Europas historia parallellt med den kristna historien: när kyrkan fungerade dåligt, mådde vår del av världen dåligt. När kyrkan fungerade väl, var den kristna tron och kulturen den motor som utvecklade Europa till världens ledande kontinent.

Per Ewert

Våra mest lästa artiklar